Hoe gaat RT-Praktijk Francy van den Heuvel te werk?

RT-Praktijk Francy van den Heuvel zorgt ervoor dat een leer- en/of gedragsprobleem bij een leerling gesignaleerd wordt en helpt kinderen om beter met hun probleem om te leren gaan. Dit draagt er ook aan bij dat zij beter op school kunnen functioneren en presteren.

Maar voordat een remedial teacher een kind kan begeleiden, zal deze eerst moeten onderzoeken wat het probleem precies is en eventueel hoe dit veroorzaakt wordt. Daarom vindt er na aanmelding een mondelinge of schriftelijke intake plaats. Daarna volgt er een pedagogisch-didactisch onderzoek en stelt de remedial teacher een begeleidingsplan op. Wij van Remedial Teaching Helmond zijn hierin expert.

Dit alles gebeurt natuurlijk in nauw contact met de ouders en groepsleerkrachten. Door goed met elkaar samen te werken, komen we uiteindelijk tot het beste resultaat. Als u als ouder bijvoorbeeld thuis verder oefent met de vaardigheden die uw zoon of dochter tijdens remedial teaching aangeleerd krijgt, wordt uw kind hier vanzelf meer bedreven in. Remedial Teaching Helmond.

Tot slot zorgt de remedial teacher ook voor externe hulp als dat nodig is, bijvoorbeeld als uw zoon of dochter een doorverwijzing nodig heeft naar een orthopedagoog. Ook geeft een remedial teacher voorlichting aan kinderen, ouders en leraren, bijvoorbeeld over het aanleren van algemene studiehandigheden. Zo leren kinderen hoe ze hun huiswerk moeten organiseren en doen ze kennis op over verschillende leerstrategieën. Kom dus naar Remedial Teaching Helmond.