Teksten van Ouders


Beste Francy,
Natuurlijk zijn wij als ouders superblij met de mooie schoolresultaten. Maar het allermooiste wat jij onze jongens hebt teruggegeven is het vertrouwen in zichzelf! Ervaren dat sommige dingen uiteindelijk gewoon (goed) lukken als je oefent en veel positieve, gerichte begeleiding krijgt. De jongens gingen met veel plezier naar de begeleidingsuren. Dit was een feestje voor ze. Het feit dat ze eigenlijk nog helemaal niet wilden stoppen met rt zegt al genoeg. Dank je wel voor de goede zorgen

Groep 8 leerling leerjaar 2016-2017

Mijn dochter Veerle heeft afgelopen schooljaar enorme stappen vooruit gemaakt. Ze was eind groep 7 wat onzeker of ze na groep 8 wel naar het VMBO-T kon gaan, dat wilde ze heel graag. Samen met Francy werd er gekeken waar de knelpunten zaten.
Francy heeft met Veerle gewerkt aan haar zelfvertrouwen, spelling en rekenvaardigheid. Veerle vond het nooit erg om naar remedial teaching toe te gaan, het contact is altijd erg hartelijk en gezellig, maar er werd ook heel hard gewerkt!

Na een 2 tal maanden zagen we al vooruitgang op haar schoolrapport. Haar Cito scores waren al zo veel beter! En begin groep 8 werd duidelijk dat Veerle meer in haar mars heeft. In maart kreeg Veerle haar definitieve advies van school, en dat gaf een prachtige MAVO/HAVO aan! Veerle moest hier even aan wennen, maar is nu heel blij dat ze dit zelf, met hulp van Francy, heeft bereikt. Ze gaat komend jaar vol vertrouwen naar de kansklas mavo/havo en wil ook heel graag verder in het Havo Traject.

Dank je wel, lieve Francy

Schooljaar 2015-2016

In groep 3 bleek dat het voor ons kind moeilijk was om op het gebied van spellen en lezen mee te komen.
Wat nu? In de klas zijn ze een van de vele kinderen die op wat voor manier extra aandacht nodig hebben.
We zijn zelf hulp gaan zoeken om ons kind zo goed mogelijk te begeleiden.
Zo kwamen we bij Francy uit. Een ontzettend vriendelijk, lief mens met het hart op de juiste plaats om kinderen in alle rust en gezelligheid te helpen.
Vanaf groep 4 tot en met groep 8 heeft ons kind bij haar in de begeleiding gezeten (ook een jaartje onze 2de, omdat die ook dreigde onderuit te gaan, maar dit was snel bijgewerkt). De resultaten zijn echt enorm vooruit gegaan en het zelfvertrouwen is gegroeid. Vol goede moed naar het voortgezet onderwijs na de vakantie. Het is voor ons kind nooit een opgave geweest om naar Francy toe te gaan en werk voor haar te maken, eerder een feestje / gezellig moment met veel aandacht voor het kind. Fijn was ook het nadenken samen met de leerkracht over wat het beste was voor jouw kind, dit voelt goed! BEDANKT!!!
Ouder van twee leerlingen uit groep 3 en 6

Lieve Francy,

Jij laat mijn 2 meiden stralen. Julia heeft net voor het sluiten van groep 3 M3 gehaald maar nog belangrijker ze vind het lezen leuk. Britt die zo ontzettend onzeker kan zijn over haar eigen kunnen is van een D naar een B gegaan met spelling maar nog belangrijker ze gaat steeds meer in zichzelf geloven. Francy jij hebt ook dit jaar weer jou grote kracht laten zien. Het beste in een kind naar boven halen. Ik (wij) zijn ontzettend blij dat we dit samen met jou voor onze dochters kunnen doen. Ze groeien hierdoor niet alleen in schoolprestaties maar ook als kind. Ze vertrouwen steeds meer op zichzelf en genieten van behaalde resultaten. Nu is het tijd dat jij even gaat genieten. Lekker van de vakantie, de zon, en jou familie.

Ouder van een leerling uit groep 8

Hoi, Francy.

We hebben vorige week een gesprekje gehad met de meester. Hij geeft aan dat onze dochter zeker vooruitgang laat zien wat betreft rekenen. In het algemeen ziet hij (en wij) dat ze met meer enthousiasme en zelfverzekerder rekent. Dit werkt volgens hem door in haar hele houding -stelt meer vragen- steekt eerder haar hand op om te antwoorden etc. Missie geslaagd!! zouden wij zeggen! Erg fijn om te horen en zien.
Wij willen jou dan ook hartelijk bedanken om dit – samen met Sophie- mogelijk te kunnen maken.
Los van de toetsresultaten, zijn wij blij dat het rekenniveau van Sophie in de basis, er enorm op vooruitgegaan is.
Dit is heel waardevol voor haar op het vervolgonderwijs als ook voor haar in het dagelijks leven.
Nogmaals super bedankt voor jouw hulp in een heel gezellige, warme sfeer. Onze dochter heeft zich bij jou heel fijn en prettig gevoeld om te leren!

Ouder van een kind op de Wilhelminaschool in Helmond

Onze dochter heeft ruim 7 maanden RT van Francy gehad in groep 8 omdat haar rekenresultaten terug uit liepen en haar zelfvertrouwen hierdoor ook erg afnam. Francy en mijn dochter hadden meteen een goede klik met elkaar. Vanaf het begin was mijn dochter erg enthousiast over Francy en RT. Ze was erg gemotiveerd en gedreven en werd door Francy ook positief gestimuleerd. Francy is gestart met een gedegen onderzoek en testen om te kijken waar de knelpunten en problemen op rekengebied lagen. De terugkoppeling van haar naar ons als ouders en naar de leerkracht was zeer professioneel evenals haar verslaglegging. De lijntjes tussen haar en ons waren kort en dat gaf ons een fijn gevoel. Ook is Francy enorm betrokken bij haar RT-leerlingen.
Door de wekelijkse RT en het huiswerk wat mijn dochter thuis 3 keer per week maakte zagen wij het zelfvertrouwen van onze dochter in haar rekenvaardigheid toenemen en uiteindelijk vond ze het rekenen zelfs weer leuk. Ondertussen bleek dat onze dochter op taalgebied ook nog wat extra hulp kon gebruiken en in goed overleg met school en ons als ouders kwam het voorstel van Francy om het rekenen af te wisselen met wat extra ondersteuning op taalgebied. Door de RT heeft onze dochter een betere basis gekregen. Wij en onze dochter zijn erg tevreden over de RT-lessen van Francy.

Leerling uit groep 3 leest met de Taal in Blokjes reader (TiB-reader)


Wat is er nu nog mooier om het jaar mee af te sluiten als met een vrolijk meisje wat leest. Misschien nog niet super, maar vertrouw erin dat dit in 2016 helemaal goed komt. Lieve Francy dankjewel voor de begeleiding in 2015. Dit is mede door jouw geduld en juiste tools gelukt! Een hele fijne jaarwisseling.