Bij sommige kinderen is er al een probleem of stoornis vastgesteld en hoeft er geen onderzoek meer plaats te vinden. Maar soms hebben de ouders of de school het vermoeden dat het kind een leerprobleem, gedragsprobleem of sociaal-emotioneel probleem heeft. Het probleem en de achtergrond van dit probleem worden dan tijdens het intakegesprek besproken. De remedial teacher bespreekt vervolgens met u of er een onderzoek nodig is, en welk onderzoek eventueel het meest geschikt zou zijn.

Er zijn verschillende soorten onderzoeken die uitgevoerd worden om problemen of stoornissen vast te stellen. Denk bijvoorbeeld aan een dyslexie-onderzoek of een dyscalculie-onderzoek. Verder zijn er onderzoeken naar hoogbegaafdheid, leerachterstanden en intelligentie. Ook zijn er onderzoeken naar gedragsproblemen en sociaal-emotionele problemen.

Leerproblemen gaan vaak samen met andere problemen, dus het kan zijn dat uw kind een combinatie van deze onderzoeken krijgt. Een kind met dyslexie kan bijvoorbeeld faalangst ontwikkelen. In dat geval is het belangrijk dat we zowel de faalangst als de dyslexie vaststellen, en niet een van de twee. Door de problemen accuraat in kaart te brengen, kunnen we de beste begeleiding bieden en uw kind zo goed mogelijk helpen.

Als uw kind een onderzoek nodig heeft, maken we daar een of meerdere afspraken voor. Daarna wordt een onderzoeksverslag opgesteld en verwerkt de remedial teacher de resultaten in het behandelplan.