Dyscalculie

Dyscalculie is een leerstoornis die letterlijk betekent dat iemand slecht kan rekenen. Kinderen met dyscalculie lukt het niet om de basisvaardigheden van rekenen onder de knie te krijgen. De basisrekenkennis kunnen zij niet snel en precies oproepen en gebruiken. Hierdoor is ‘simpel’ optellen of aftrekken, vermenigvuldigen en delen erg moeilijk.

Dyscalculie heeft niet alleen gevolgen voor de schoolresultaten van uw kind, maar heeft ook effect op het zelfbeeld van uw zoon of dochter. Omdat kinderen zich de vaardigheden niet eigen kunnen maken, denken zij dat ze het “toch niet kunnen” en zijn ze al gauw erg negatief over zichzelf.

In tegenstelling tot wat men vaak in eerste instantie denkt, wordt de rekenstoornis bij dyscalculie niet veroorzaakt door slecht onderwijs. Het probleem bij dyscalculie zit hem in het aanleren van de rekenvaardigheid en komt dus ook niet voort uit een gebrek aan intelligentie. Kinderen kunnen namelijk heel intelligent zijn, maar wel dyscalculie hebben!

Een remedial teacher kan kinderen met dyscalculie helpen een positiever zelfbeeld te ontwikkelen. Ook kunnen kinderen samen met de remedial teacher oefenen met hulpmiddelen bij dyscalculie en leert de remedial teacher ze om te gaan met hun beperking. De dyscalculie kunnen we niet verhelpen, maar met de juiste begeleiding leren kinderen goed te leven met dyscalculie.