1. Spelling app Taal Actief

http://www.spellingapp.nl/

 Spelling app
De spelling-app Taal actief is een speciale app van uitgeverij Malmberg. Met de spelling-app Taal actief kun je spelenderwijs leren spellen. De app is speciaal gemaakt voor kinderen in groep 4 die na de vakantie naar groep 5 gaan.

 2. Bru-taal

 http://www.bru-taal.nl/

Bru-taal
Bru-taal is bedoeld om het taalniveau te verhogen. De volgende taalonderdelen kunnen worden geoefend:
- Woordenschat
- Zinnen
- Werkwoorden
- Woordvorming
Thuis, in de klas of bij de logopedist, Bru-taal geeft uw kind de mogelijkheid om op een interactieve en leerzame manier met taal bezig te zijn.