Na de aanmelding, het intakegesprek en eventueel een onderzoek, vindt er een advies plaats. In dit adviesgesprek bespreekt de remedial teacher zijn of haar bevindingen met u en bekijken we welk behandeltraject we kunnen doorlopen.

Het advies en de begeleiding die daarop volgen, zijn volledig individueel en afgestemd op uw kind. Zo kunnen we uw zoon of dochter de hulp bieden die hij of zij nodig heeft. Als u toestemming geeft, bespreekt de remedial teacher het advies en het begeleidingsplan ook met de school van uw kind. Een effectieve samenwerking tussen de remedial teacher, de ouders en de school is erg belangrijk voor de begeleiding, want zo krijgt uw kind op meerdere plekken de hulp die hij of zij nodig heeft.

Na het advies beginnen we met de individuele begeleiding van uw kind. De remedial teacher plant na zes weken een mondelinge evaluatie met u in, waarin we bespreken hoe de begeleiding tot dan toe verloopt en praten over uw indrukken en ervaringen.

De remedial teacher geeft advies en begeleiding aan kinderen met uiteenlopende problemen. Remedial teaching is bijvoorbeeld niet alleen nuttig voor kinderen met een leerprobleem of leerachterstand, maar kan ook helpen bij kinderen met sociaal-emotionele problemen of gedragsproblemen. Tot slot kan een remedial teacher ook helpen met het aanleren van studievaardigheden, zoals plannen en leerstrategie├źn.