Om uw kind aan te melden voor remedial teaching, kunt u telefonisch of per e-mail met ons contact opnemen. Dit kan op eigen initiatief zijn, maar bijvoorbeeld ook nadat een leerkracht, huisarts of logopedist uw zoon of dochter heeft doorverwezen naar ons.

Meestal is het eerste contact tussen ouders en de remedial teacher telefonisch, omdat we dan kunnen bespreken wat het probleem precies is en wat een remedial teacher hierin kan betekenen. De remedial teacher kan aan de telefoon meteen een aantal vragen stellen om een beeld te schetsen van het probleem. Tijdens het telefoongesprek wordt doorgaans meteen duidelijk of het nodig is om een vervolgafspraak te maken.

Na aanmelding vindt er een intakegesprek plaats waarin we kennis met elkaar maken en een beeld proberen te krijgen van het probleem dat er speelt. Ook kijken we direct naar mogelijke oplossingen voor dit probleem en bespreken we hoe we uw kind het beste verder kunnen helpen. Bij sommige kinderen is het nog niet meteen duidelijk waardoor het probleem veroorzaakt wordt. In dat geval adviseert de remedial teacher om een onderzoek te doen, bijvoorbeeld naar dyslexie of dyscalculie, of naar gedragsproblemen of sociaal-emotionele problemen.

Door uw kind aan te melden voor remedial teaching krijgt het professionele hulp voor de problemen die hij of zij ervaart op school. Dankzij de individuele benadering en de juiste ondersteuning leert uw zoon of dochter omgaan met die problemen.